Amb aquesta frase inspiradora de l’escriptor francès Danniel Pennac, que des del nou Club de Lectura Cabanyal Obert compartim, us convidem a unir-vos a aquesta iniciativa que pretén fomentar i compartir l’hàbit de la lectura i reflexionar sobre la nostra realitat i la nostra vida quotidiana, com a persones implicades en el nostre context social, cultural i polític.

Llegir un llibre és abans que res una forma de viure’l, de gaudir-lo, la lectura t’ofereix històries per fer-te somniar o per aconseguir que la consciència desperte. Llegir és buscar altres realitats per a comprendre millor la nostra, per tant viure més.

Què és el que volem aconseguir en este club de lectura:

– Gaudir llegint, trobar distracció i plaer.

– Compartir idees sobre el que s’ha llegit, analitzar les nostres valoracions i impressions sobre els relats i verbalitzar-les.

– Reflexionar sobre el que s’ha llegit i relacionar-lo amb la nostra realitat i la nostra vida quotidiana, com a persones implicades en el nostre context social, cultural, polític.

En cada trobada es comenta i es debat sobre la lectura feta a casa, seguint un senzill esquema, que podria ser:

. L’estil literari de l’obra.

. L’ambientació històrica, l’acció mateixa, els personatges…

. La intenció de l’autor o autora.

. Qualsevol altra qüestió que sorgisca al grup.

A partir de la lectura del llibre poden aportar-se també les experiències personals dels membres del club. És recomanable que els lectors amplien els marges del llibre, bé pel seu compte, bé convidant a una sessió inicial a algun especialista que emmarque l’autor i el context literari del text, l’època en la qual es desenvolupa l’acció, etc.

Si s’escull una obra amb versió cinematogràfica, pot ser interessant realitzar un cinema-fòrum una vegada llegida aquella.